Toplinska izolacija

Izolacijski materijali za oblaganje fasade

Izolacijski materijal

Toplinska provodljivost Difuzija pare Toplinski kapacitet Gustoća Okvirna cijena za U=0,40 W/m2K

Mjerna jedinica

W/(mK)

-

J/(kgK)

kg/m3

Kn/m2

Stiropor -ekspandirani (EPS)

0,035-0,040

20-100 1500 15-30 37-58

Stiropor - ekstrudirani (XPS)

0,030-0,040

80-250 1500 20-50 131-197

Kamena vuna

0,035-0,039 1 840 20-220 37-145

Poliuretan (PUR)

0,025-0,040 30/100 1500 20-50 130-200

Vakuumirane izolacijske ploče

0,006-0,010

nep. 150-180 440-870

Toplinska provodljivost – manja vrijednost znači bolji izolator

Difuzija pare – manja vrijednost znači veća propusnost

Toplinski kapacitet – veća vrijednost znači veću sposobnost akumulacije topline