Reference

RESTAURACIJA FASADE
I.G. Kovačića, Rijeka
restauracija_fasade_rijeka (1).JPG restauracija_fasade_rijeka (10).JPG restauracija_fasade_rijeka (11).JPG restauracija_fasade_rijeka (12).JPG restauracija_fasade_rijeka (13).JPG restauracija_fasade_rijeka (14).JPG restauracija_fasade_rijeka (15).JPG restauracija_fasade_rijeka (16).JPG restauracija_fasade_rijeka (17).JPG restauracija_fasade_rijeka (18).JPG restauracija_fasade_rijeka (19).JPG restauracija_fasade_rijeka (2).JPG restauracija_fasade_rijeka (20).JPG restauracija_fasade_rijeka (21).JPG restauracija_fasade_rijeka (22).JPG restauracija_fasade_rijeka (23).JPG restauracija_fasade_rijeka (24).JPG restauracija_fasade_rijeka (25).JPG restauracija_fasade_rijeka (26).JPG restauracija_fasade_rijeka (27).JPG restauracija_fasade_rijeka (3).JPG restauracija_fasade_rijeka (4).JPG restauracija_fasade_rijeka (5).JPG restauracija_fasade_rijeka (6).JPG restauracija_fasade_rijeka (7).JPG restauracija_fasade_rijeka (8).JPG restauracija_fasade_rijeka (9).JPG
FASADA OBITELJSKA KUĆA
Rijeka
fasada_obiteljska_kuca_rijeka (1).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (10).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (11).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (12).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (13).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (14).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (15).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (2).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (3).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (4).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (5).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (6).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (7).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (8).JPG fasada_obiteljska_kuca_rijeka (9).JPG
FASADA KUĆA
Jadranovo
gradnja_kuca_jadranovo (1).jpg gradnja_kuca_jadranovo (2).jpg gradnja_kuca_jadranovo (3).jpg gradnja_kuca_jadranovo (4).jpg gradnja_kuca_jadranovo (5).jpg gradnja_kuca_jadranovo (6).jpg gradnja_kuca_jadranovo (7).jpg gradnja_kuca_jadranovo (8).jpg gradnja_kuca_jadranovo (9).jpg
HOTEL MIRAMARE
fasada_miramare (1).JPG fasada_miramare (10).JPG fasada_miramare (11).JPG fasada_miramare (12).jpg fasada_miramare (13).jpg fasada_miramare (14).jpg fasada_miramare (15).jpg fasada_miramare (16).jpg fasada_miramare (17).jpg fasada_miramare (18).jpg fasada_miramare (19).jpg fasada_miramare (2).JPG fasada_miramare (20).jpg fasada_miramare (21).jpg fasada_miramare (22).jpg fasada_miramare (23).jpg fasada_miramare (24).jpg fasada_miramare (25).jpg fasada_miramare (26).jpg fasada_miramare (27).jpg fasada_miramare (28).jpg fasada_miramare (29).jpg fasada_miramare (3).JPG fasada_miramare (30).jpg fasada_miramare (4).JPG fasada_miramare (5).JPG fasada_miramare (6).JPG fasada_miramare (7).JPG fasada_miramare (8).JPG fasada_miramare (9).JPG
VILLA ORLANDO
Radnička 2, Opatija
adaptacija_zgrade_opatija.jpg farbanje_fasade_orlando_opatija.jpg konzervatorski_radovi.jpg konzervatorski_radovi_2.jpg konzervatorski_radovi_3.jpg konzervatorski_radovi_4.jpg konzervatorski_radovi_5.jpg konzervatorski_radovi_6.jpg konzervatorski_radovi_7.jpg konzervatorski_radovi_9.jpg konzervatorski_radovi_opatija.jpg konzervatorski_radovi_sinanovic.jpg licenje_opatija_orlando.jpg rekonstrukcija_villa_orlando.jpg restauracija_fasade_opatija.jpg restauracija_fasade_opatija_2.jpg restauracija_villa_orlando_opatija.jpg skela_fasada_opatija.jpg skela_opatija.jpg skela_opatija_2.jpg zastita_skela_fasada.jpg zastita_skela_fasada_2.jpg
KATARINA LINE
Opatija
katarina_line_opatija (1).JPG katarina_line_opatija (2).JPG katarina_line_opatija (3).JPG katarina_line_opatija (4).JPG katarina_line_opatija (5).JPG katarina_line_opatija (6).JPG katarina_line_opatija (7).JPG katarina_line_opatija (8).JPG
OBJEKT U STAROJ JEZGRI GRADA RIJEKE
Antuna Dalmatina 2, Rijeka
izrada_fasade_rijeka_3.jpg izrada_fasade_rijeka_4.jpg izrada_fasade_rijeka_5.jpg izrada_fasade_rijeka_6.jpg izrada_fasade_stari_grad.jpg izrada_fasade_stari_grad_rijeka.jpg izrada_krova_3.jpg izrada_krova_4.jpg izrada_krova_rijeka.jpg izrada_krova_rijeka_2.jpg radovi_rijeka_stari_grad.jpg restauracija_krovista_rijeka.jpg restauracija_krovista_rijeka_10.jpg restauracija_krovista_rijeka_11.jpg restauracija_krovista_rijeka_12.jpg restauracija_krovista_rijeka_13.jpg restauracija_krovista_rijeka_14.jpg restauracija_krovista_rijeka_2.jpg restauracija_krovista_rijeka_3.jpg restauracija_krovista_rijeka_4.jpg restauracija_krovista_rijeka_5.jpg restauracija_krovista_rijeka_7.jpg restauracija_krovista_rijeka_8.jpg restauracija_krovista_rijeka_9.jpg restauracija_stari_grad_rijeka.jpg restauracija_stari_grad_rijeka_2.jpg restauracija_stari_grad_rijeka_3.jpg restauracija_stari_grad_rijeka_4.jpg restauracija_zgrade_rijeka.jpg restauracija_zgrade_rijeka_2.jpg restauracija_zgrade_rijeka_3.jpg restauracija_zgrade_rijeka_4.jpg restauracija_zgrade_rijeka_5.jpg restauracija_zgrade_rijeka_7.jpg restauracija_zgrade_rijeka_8.jpg restauracija_zgrade_rijeka_9.jpg restauratorski_konzervatorski_radovi.jpg sanacija_fasade.jpg sanacija_fasade_rijeka.jpg sanacija_fasade_rijeka_2.jpg sanacija_krovista_rijeka.jpg sanacija_krovista_rijeka_2.jpg sanacija_stari_grad.jpg sanacija_zgrade.jpg sanacija_zgrade_rijeka.jpg zbukanje_sanacija_fasade.jpg
FASADA OBITELJSKA KUĆA
Rijeka
fasada_kuća_rijeka (1).JPG fasada_kuća_rijeka (2).JPG fasada_kuća_rijeka (3).JPG fasada_kuća_rijeka (4).JPG fasada_kuća_rijeka (5).JPG fasada_kuća_rijeka (6).JPG fasada_kuća_rijeka (7).JPG fasada_kuća_rijeka (8).JPG
VILLA RUŽICA
Crikvenica (izgradnja, fasada)
izrada_fasade.jpg izrada_fasade_2.jpg stiropor_fasada.jpg stiropor_fasada_2.jpg stiropor_fasada_3.jpg stiropor_fasada_4.jpg stiropor_fasada_5.jpg stiropor_fasada_6.jpg
VILLA VERA
Crikvenica (fasada)
gradnja_uredenje_villa_vera.jpg
APARTMANI BAŠKA
Baška, otok Krk (fasada, žbuka)
gradnja_apartmana.JPG gradnja_apartmana_2.JPG gradnja_apartmana_3.JPG

STAMBENE ZGRADE ČRNA VODA ZAGREB
Zagreb (fasada, žbuka)

SEMERARO
WTC Rijeka (skladište)

gradnja_semeraro_rijeka.jpg gradnja_semeraro_rijeka_2.jpg gradnja_semeraro_rijeka_3.jpg gradnja_semeraro_rijeka_4.jpg gradnja_semeraro_rijeka_5.jpg

VIŠESTAMBENA ZGRADA
Tići 20, Rijeka

fasada_zgrada.jpg radovi_skela_fasada.jpg skela_fasada.jpg skela_sinanovic.jpg skela_sinanovic_fasada.jpg

VELIKI BROJ OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU OPATIJE, IČIĆA, CRIKVENICE I RIJEKE

gradnja_bazena.jpg gradnja_stambenih_zgrada.jpg skela_sinanovic_fasade.jpg

 

STANOVI U IČIĆIMA
Ičići (žbuka)
VILLA CARMEN
Opatija
VILLA BUNKER
Opatija (žbuka, podloga)